OfertaPrzykładowy pakiet usług dla Wspólnot Mieszkaniowych


 • Reprezentowanie Wspólnoty:

  • reprezentowanie Wspólnoty przed organami administracji państwowej i samorządowej
  • reprezentowanie Wspólnoty w stosunkach pomiędzy właścicielami
  • reprezentowanie Wspólnoty przed sądami i organami egzekucyjnymi

 • Obsługa administracyjna:

  • prowadzenie spisu lokali wraz z przypadającymi im udziałami w nieruchomości wspólnej oraz najemców w lokalach niewyodrębnionych
  • zawieranie, zmiany i rozwiązywanie umów z dostawcami mediów i innych usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania nieruchomości
  • przygotowanie, zwoływanie i obsługa zebrań Wspólnoty
  • informowanie Właścicieli o sytuacji finansowej Wspólnoty, o zmianie opłat związanych z dostawą mediów i kosztów utrzymania części wspólnej
  • wydawanie zaświadczeń do wniosków o przyznanie dodatków mieszkaniowych

 • Obsługa finansowa:

  • obsługa rachunku bankowego Wspólnoty i dokonywanie rozliczeń poprzez ten rachunek
  • prowadzenie niezbędnej, wymaganej ustawowo dokumentacji finansowej Wspólnoty
  • prowadzenie sprawozdawczości Wspólnoty dla urzędów, zgodnie z obowiązującymi przepisami
  • pobieranie i rozliczanie dochodów z tytułu pożytków
  • windykacja należności
  • sporządzanie rocznych planów gospodarczych i finansowych
  • sprawozdanie z realizacji planów

 • Obsługa techniczna nieruchomości:

  • wszelkie działania zmierzające do utrzymania nieruchomości w stanie techniczym wymaganym ustawowo
  • prowadzenie dokumentacji technicznej oraz Książki Obiektu Budowlanego zgodnie z wymogami prawa budowlanego
  • przygotowanie planu remontów
  • zlecanie i kontrola bieżących napraw, konserwacji i niezbędnych przeglądów budowlanych - rocznych i pięcioletnich
  • wyszukiwanie wykonawców i firm świadczących usługi
  • negocjowanie cen i warunków umów
  • przekładanie najkorzystniejszych ofert do akceptacji Zarządu


     Szczegółowy zakres czynności ujętych w umowie o zarządzanie/administrowanie nieruchomością - do uzgodnienia.          << wróć do poprzedniej strony


Zainstaluj wtyczkę Flash by poprawnie wyswietlic element!

| o nas | oferta |promocja |akty prawne |kontakt |                                projekt: ProStrona (c):2009